Vårt miljöarbete och klimatkompensering

digital byråwebbyrågratis sökmotoroptimering

Vi är otroligt stolta över att vi bidrar till en friskare värld. Vi var första hundfoderföretag i världen med att klimatkompensera med 

100% och flera hundfoderföretag har nu följt i våra fotspår. Dom fantastiska företag har gjort vår dröm till verklighet är 

Tricorona Climate Partner och goclimateneutral.org.

Vi kompenserar i projekt som är certifierade med Gold Standard och FN (CDM). 


Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar för de koldioxidutsläpp som vi själva orsakar. 

Att tillverka och transportera varor, speciellt framställningen av animaliska produkter som t ex hund och kattfoder, medför höga koldioxidutsläpp.

När vi klimatkompenserar så betalar vi för mängden koldioxid som vår produkt har orsakat i HELA tillverkningskedjan, redan från äggkläckning och utsäde. Pengarna investeras i projekt som minskar lika stor mängd koldioxid vi har orsakat – så att summan blir noll (och ofta- ännu bättre- negativ, eftersom vi klimatkompenserar för MER än 100% av våra produkter). 

Att reducera utsläppen görs alltså genom att hjälpa någon annan att minska sina utsläpp, så planetens totala utsläpp minskar. 

Klimatkompensation sker därför oftast genom olika klimatprojekt i utvecklingsländer såsom energieffektivisering, satsning på förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

För att vi ska kunna vara säkra på att vi faktiskt åstadkommer klimatnytta när vi klimatkompenserar, så är klimatprojekten är certifierade. Projekten är både certifierade av FN och har Gold Standard-certifiering (som bland annat WWF ligger bakom). VI har aktivt valt bort alla projekt med vindkraft, på grund av alla microplaster som släpps ut under driften, samt oklara besked kring slutförvaring och generell miljöpåverkan för boende i områden kring vindkraft, runt om i världen.

Här finns våra projekt https://www.goclimate.com/se/climate-projects

T ex 

https://www.goclimateneutral.org/blog/investment-in-nanyang-danjiang-river-solar-cooker-project/