Förpackningsinformation

Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra våra förpackningar.

Det är viktigt att vi alla tar samhällsansvar för materialåtervinning.

Förpakningsvarianter i vårt sortiment

Cellofanplast -källsorteras som plastförpackning

Zippåsar plast -källsorteras som plastförpackning

Zippåsar papper med plastlaminering- -källsorteras som plastförpackning

Zippåsar papper -källsorteras som pappersförpackning

4kg förpackningar -källsorteras som plastförpackning

15kgs förpackning -källsorteras som plastförpackning

Förpackning av flera olika material t ex med plastfönster?

Då kan du separera materialen och lägga i olika återvinningskärl.


Vi är anslutna till näringslivets producentansvar (före detta FTI) och rapporterar våra förpackningar kontinuerligt. 

Alla våra förpackningar har betalda förpackningsavgifter enligt lagen om Producentansvar för förpackningsavgifter.

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-forpackningar/Information under uppbyggnad

Återvinning av plast kan delas upp i två kategorier, mekaniska och kemisk återvinning. I den mekaniska återvinningen smälts plasten och omformas till en ny produkt. I den kemiska återvinningen bryts plasten ner till mindre beståndsdelar och kan därefter byggas upp igen till en helt ny plast.

Vad händer om man inte återvinner plast? Eftersom de flesta plastsorter inte kan återvinnas tillsammans då de har olika smälttemperaturer och egenskaper är det viktigt med rätt sortering och insamling, annars påverkas kvaliteten på produkterna som ska tillverkas när plasten får nytt liv.

Var slänger man plast?

Alla plastförpackningar du har hemma sorteras som plast, oavsett om det är hård- eller mjukplast. Plasten slänger du i sorteringskärl, antingen vid närmsta återvinningsstation eller i direkt anslutning till ditt hem, så kallad fastighetsnära insamling.